MIKRON Granatowski Macioszek sp.j.
ul. Kępska 8, 45-129 Opole

Realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020
o tytule: „Budowa innowacyjnego zintegrowanego systemu serwisowego i systemu nadzoru
oraz monitorowania infrastruktury IT klientów B2B,B2C w połączeniu z działaniami B2I firmy
MIKRON”.

Celem projektu jest wdrożenie pionierskiego systemu, który zrewolucjonizuje sposób zarządzania
infrastrukturą IT przedsiębiorstwa oraz jego klientów wpływając w znaczący sposób na efektywność
działania firmy co umocni jej pozycję rynkową.

Efektem realizacji projektu będzie rozwój działalności poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań
i wykorzystanie transferu wiedzy, koncentrując wysiłek na najważniejszym obszarze rozwoju firmy,
jakim jest połączenie prac serwisowych dot. infrastruktury IT w firmach i usprawnienie jej obsługi.

Wartość projektu: 268 200,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 187 740,00 PLN

Kontakt

© 2022 MIKRON