"Zaprojektowanie i montaż kolumn alarmowych dla Autostradowej Obwodnicy Wrocławia AOW A-8"

Zamawiający: GDDKiA Wrocław

Zakres prac: Sporządzenie dokumentacji projektowej łączności autostradowej oraz wykonanie tej łączności na podstawie w/w dokumentacji projektowej.

Projekt i montaż łączności autostradowej obejmują:

  • Kolumny alarmowe usytuowane wzdłuż autostrady na wykonanych w ramach budowy AOW A-8 platformach,
  • System nadzoru łączności alarmowej zlokalizowanej w pomieszczeniach obwodu utrzymania autostrady (OUA) Bielany Wrocławskie,
  • Medium transmisyjne zawierające połączenie pomiędzy kolumnami alarmowymi, a systemem nadzoru łączności alarmowej z uwzględnieniem elementów już wykonanych w ramach budowy AOW A-8,
  • Szkolenie pracowników (wraz z opracowaniem instrukcji obsługi systemu łączności autostradowej).

Termin wykonania: 01.2012-09.2012.

 

© 2021 BlueSoft sp. z.o.o