MIKRON Granatowski Macioszek sp.j. 
ul. Kępska 8, 45-129 Opole

Realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

o tytule: „Budowa innowacyjnego zintegrowanego systemu serwisowego i systemu nadzoru oraz monitorowania infrastruktury IT klientów B2B,B2C w połączeniu z działaniami B2I firmy MIKRON”.

Nr umowy o dofinansowanie RPOP.02.01.02-16-0002/19-00.

Kontakt

Napisz do nas

© 2021 MIKRON